Privacy Policy

Giltigt datum: 25 maj 2018

Kasinobonus (”oss”, ”vi” eller ”vår”) driver webbplatsen https://www.kasinobonus.co (”Tjänsten”).

Denna sida informerar dig om vår policy om insamling, användning och utlämning av Personuppgifter när du använder Tjänsten och de val du har kopplat till de uppgifterna.

Vi använder dina uppgifter för att tillhandahålla och förbättra Tjänsten. Genom att använda Tjänsten godkänner du insamling och användning av information i enlighet med denna policy. Om inte annat anges i denna Sekretesspolicy har termer som används i denna Sekretesspolicy samma betydelser som i våra Användarvillkor, tillgängliga från https://www.kasinobonus.com

Definitioner

 • Tjänsten
  Tjänsten är webbplatsen https://www.kasinobonus.com som drivs av Kasinobonus
 • Personuppgifter
  Personupggifter betyder data om en levande individ som kan identifieras från dess information (eller från den och annan information som antingen är i vår besittning eller sannolikt kommer att komma oss till handa).
 • Användningsdata
  Användningsdata är information som samlas automatiskt som antingen genereras av användningen av Tjänsten eller från själva Tjänsteinfrastrukturen (till exempel varaktigheten för ett sidbesök).
 • Cookies
  Cookies är små bitar av information lagrade på din enhet (dator eller mobilenhet).
 • Informationskontrollerare
  Informationskontrollerare betyder den fysiska eller juridiska person som (antingen ensam eller gemensamt eller gemensamt med andra personer) bestämmer vilka syften och vilka sätt som Personuppgifter är eller ska behandlas.

I samband med denna Sekretesspolicy är vi en Informationskontrollerare av dina Personuppgifter.

 • Informationsprocessare (eller Tjänsteleverantörer)
  Informationsprocessare (eller Tjänsteleverantör) innebär en fysisk eller juridisk person som behandlar uppgifterna för Informationskontrolleraren.

Vi kan använda olika Tjänsteleverantörers tjänster för att behandla din information mer effektivt.

 • Informationssubjekt (eller Användare)
  Informationssubjekt är en levande individ som använder vår Tjänst och är föremål för Personuppgifter.

Informationsinsamling och Användning

Vi samlar flera olika typer av information för olika ändamål för att tillhandahålla och förbättra vår Tjänst till dig.

Typer av samlad information

Personuppgifter

När du använder vår Tjänst kan vi fråga dig om att ge oss viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig (”Personuppgifter”). Personligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till:

 • Cookies och användningsinformation

Användningsinformation

Vi kan också samla in information om hur Tjänsten används och används (”Användningsinformation”). Denna användningsinformation kan innehålla information som datorns Internet Protocol-adress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsareversion, sidorna i vår Tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, tiden som spenderas på dessa sidor, unik enhetsidentifierare och annan diagnostisk data.

Spårnings-&Cookies-information

Vi använder cookies och liknande spårteknik för att spåra aktiviteten i vår Tjänst och erhålla vissa uppgifter.

Cookies är filer med liten mängd data som kan innehålla en anonym unik identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din enhet. Spårteknik som används är också beacons, tags och skript för att samla in och spåra information och förbättra och analysera vår Tjänst.

Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller att ange när en cookie skickas. Om du inte accepterar cookies kan du dock inte använda vissa delar av vår Tjänst.

Exempel på Cookies vi använder:

 • Session Cookies. Vi använder Session Cookies för att driva vår Tjänst.
 • Preferens Vi använder Preferens Cookies för att komma ihåg dina inställningar och olika inställningar.
 • Säkerhets Vi använder säkerhetskakor av säkerhetsskäl.

Användning av Information

Kasinobonus använder den samlade data för olika ändamål:

 • Att tillhandahålla och behålla vår Tjänst
 • Att meddela dig om ändringar i vår Tjänst
 • För att du ska kunna delta i interaktiva funktioner i vår Tjänst när du väljer att göra det
 • För att ge kundsupport
 • Att samla analys eller värdefull information så att vi kan förbättra vår Tjänst
 • Att övervaka användningen av vår Tjänst
 • Att upptäcka, förebygga och hantera tekniska problem

Rättslig Grund för Behandling av Personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

Om du är från Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EEA) baseras Kasinobonus rättsliga grund för insamling och användning av Personuppgifter som beskrivs i denna Sekretesspolicy av de Personuppgifter vi samlar in och det specifika sammanhang där vi samlar in den.

Kasinobonus kan behandla din Personuppgifter eftersom:

 • Vi behöver göra ett avtal med dig
 • Du har gett oss tillåtelse att göra det
 • Bearbetningen är i våra legitima intressen och det överskrids inte av dina rättigheter
 • Att följa lagen

BibehållandeavInformation

Kasinobonus behåller din Personuppgifter endast så länge som behövs för de ändamål som anges i denna Sekretesspolicy. Vi kommer att behålla och använda dina Personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla våra lagliga skyldigheter (till exempel om vi är skyldiga att behålla dina uppgifter för att följa gällande lagar), lösa tvister och genomdriva våra juridiska avtal och policyer.

Kasinobonus kommer också att behålla Personuppgifter för intern analys. Användningsinformation  lagras i allmänhet under en kortare tid, förutom när denna information används för att stärka säkerheten eller förbättra vår Tjänsts funktionalitet, eller om vi är lagligt skyldiga att behålla denna information under längre perioder.

Överföring av Information

Din information, inklusive Personuppgifter, kan överföras till – och underhållas på – datorer som ligger utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där lagar om dataskydd kan skilja sig från dem som gäller i din jurisdiktion.

Om du befinner dig utanför Malta och väljer att ge information till oss, var vänlig observera att vi överför data, inklusive Personuppgifter, till Malta och bearbetar det där.

Ditt samtycke till denna Sekretesspolicy följt av din inlämning av sådan information representerar ditt avtal med den överföringen.

Kasinobonus kommer att vidta alla åtgärder som är rimligt nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna Sekretesspolicy och att ingen överföring av dina Personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land såvida inte det finns tillräckliga kontroller inklusive din informationssäkerhet och annan Personuppgifter.

Uppgiftslämnande

Juridiska krav

Kasinobonus får i god tro avslöja dina Personuppgifter, i tro om att sådan åtgärd är nödvändig för att:

 • Att följa en lagstadgad skyldighet
 • Att skydda och försvara Kasinobonus rättigheter eller egendom
 • Förhindra eller undersöka eventuella fel i samband med Tjänsten
 • För att skydda den personliga säkerheten hos användare av Tjänsten eller allmänheten
 • Att skydda mot juridisk ansvar

Informationssäkerhet

Säkerheten för dina uppgifter är viktig för oss, men kom ihåg att ingen överföringsmetod över Internet, eller metoden för elektronisk lagring är 100% säker. Medan vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla medel för att skydda dina Personuppgifter, kan vi inte garantera den absoluta säkerheten.

Ditt Personuppgiftsskydd för Personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA) har du särskilda rättigheter om Personuppgifter. Kasinobonus har som mål att vidta rimliga åtgärder för att du ska kunna korrigera, ändra, radera eller begränsa användningen av dina Personuppgifter.

Om du vill bli informerad om vilka Personuppgifter vi har om dig och om du vill att den ska tas bort från våra system, vänligen kontakta oss.

Under vissa omständigheter har du följande rättigheter gällande Personuppgifter:

 • Rätten att komma åt, uppdatera eller ta bort den information vi har på dig. När det är möjligt kan du komma åt, uppdatera eller begära att radera dina Personuppgifter direkt i dina kontoinstä Om du inte kan utföra dessa åtgärder själv, vänligen kontakta oss för att hjälpa dig.
 • Rätten till rättelse. Du har rätt att få din information åtgärdad om den informationen är oriktig eller ofullständig.
 • Rätten att invända. Du har rätt att invända mot vår behandling av dina
 • Rätten till begränsning. Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina Person
 • Rätten till dataportabilitet. Du har rätt att få en kopia av den information vi har på dig i ett strukturerat, maskinläsbart och vanligt använt
 • Rätten att återkalla samtycke. Du har också rätt att återkalla ditt samtycke när som helst där Kasinobonus åberopade ditt samtycke att behandla dina Personuppgifter.

Observera att vi kan be dig att verifiera din identitet innan du svarar på sådana förfrågningar.

Du har rätt att klaga till en Informationsskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina Personuppgifter. För mer information kontakta din lokala Informationsskyddsmyndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA).

Tjänsteleverantörer

Vi kan använda tredjepartsföretag och privatpersoner för att underlätta vår Tjänst (”Tjänsteleverantörer”), att tillhandahålla Tjänsten för vår räkning, att utföra Tjänsterelaterade tjänster eller att hjälpa oss att analysera hur vår Tjänster används.

Dessa tredje parter har endast tillgång till dina Personuppgifter för att utföra dessa uppgifter på våra vägnar och är skyldiga att inte avslöja eller använda det för något annat syfte.

Analytics

Vi kan använda tredjepartsleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår Tjänst.

 • Google Analytics
  Google Analytics är en webbanalystjänst som erbjuds av Google som spårar och rapporterar webbplatstrafik. Google använder de samlade uppgifterna för att spåra och övervaka användningen av vår Tjänst. Dessa data delas med andra Google-tjänster. Google kan använda de samlade uppgifterna för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt eget annonsnätverk.Du kan välja bort att ha gjort din aktivitet på Tjänsten tillgänglig för Google Analytics genom att installera webbläsarens tillägg till Google Analytics. Tillägget förhindrar Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js och dc.js) från att dela information med Google Analytics om besöMer information om Googles sekretesspraxis finns på webbsidan för Google Sekretess och villkor: http://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/

Länkar till Andra Webbplatser

Vår Tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en tredjepartslänk kommer du att styras till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar starkt att du granskar Sekretesspolicyen för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, Sekretesspolicy eller praxis för tredje parts webbplatser eller tjänster.

Barns Integritet

Vår Tjänst riktar sin inte till någon som är under 18 år (”Barn”).

Vi samlar inte medvetet personligt identifierbar information från någon under 18 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att dina Barn har gett oss Personuppgifter, vänligen kontakta oss. Om vi ​​blir medvetna om att vi har samlat Personuppgifter från Barn utan att verifiera föräldrars medgivande, tar vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.

Ändringar i Denna Sekretesspolicy

Vi kan uppdatera vår Sekretesspolicy från tid till annan. Vi meddelar dig om eventuella ändringar genom att skicka den nya Sekretesspolicyn på den här sidan.

Vi meddelar dig via e-post och / eller ett framstående meddelande i vår Tjänst, innan ändringen blir effektiv och uppdaterar det ”effektiva datumet” högst upp i denna Sekretesspolicy.

Du rekommenderas att regelbundet granska denna Sekretesspolicy för eventuella ändringar. Ändringar av denna Sekretesspolicy är effektiva när de publiceras på den här sidan.

Kontakta Oss

Om du har några frågor om denna Sekretesspolicy, kontakta oss:

 • Via e-post: asiakaspalvelu@kasinobonus.co